Thiềm Thừ Phong Thủy

Thiềm thừ Lam Ngọc lớn, trang thờ thần tài, phát lộc DT144

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 17cm

Thiềm thừ thạch anh đen, tránh tài lộc thất thoát và nhả tài lộc CTC-4M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá thạch anh đen + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 5cm + Khối

Thiềm thừ đá hoàng long, tốt lành cho gia chủ, đem lại thịnh vượng LM112

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Hoàng Long vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5cm x

Thiềm thừ cẩm thạch, giữ nhà và giữ tài lộc CTT-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm

Thiềm thừ Cẩm thạch, kinh doanh phát đặt tấn tới CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm +

Thiềm thừ ngọc hoàng long, thời thần tài làm ăn may mắn CTC-3M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):10cm x