Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội Quan Âm mã não, chế hóa hung khí, che chở độ mạng S944

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 35cm + Khối lượng: 35g +

Ngọc bội đồng tiền, may mắn phát tài lộc S240

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 32 tuền xu Đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 30cm + Khối lượng: 45g + Ý nghĩa:

Móc treo bát quái, thượng lộ bình an, trừ tà S227-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc treo bát quái đá ngọc hoàng long ( Hồng Kông ) + Kích thước (dài): 15cm + Khối lượng: 16g + Ý nghĩa:

Ngọc bội treo 1 Tỳ hưu, bình an, tốt cho người dùng S780

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 1 Tỳ hưu đá mã não xám khói (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm + Khối lượng: 66g +

Ngọc bội 12 tỳ hưu nhỏ, mang lại may mắn hóa giải sát khí S789

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài): 16cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa:mang lại may

Ngọc bội song lộc, trừ tà hóa sát S545

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội song lộc đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 42g + Ý nghĩa: chiêu tài chiêu lộc.

Ngọc bội nén vàng hồ lô, dồi dào tài lộc, bình an như ý S254

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô nén vàng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 42cm + Khối lượng: 44g + Ý nghĩa: biểu tượng

Ngọc bội treo long trụ, biểu tượng quyền lực trong tay S268

+ Chất liệu và hoàn thiện:Ngọc bội treo long trụ đá ngọc Miến Điện (Miến Điện _ Hồng Kông) + Kích thước (dài ): 40cm + Khối lượng: 40 gram