Dây rút 5 mẫu đơn Myanmar, mang lại tình duyên, sức hấp dẫn S980

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút 5 hoa mẫu đơn ngọc Myanmar (Miến Điện, Myanmar). + Kích thước: điều chỉnh theo kích cỡ tay. + Khối

<